Priser

Skolepenge:

Skolepenge 2018/19 udgør kr. 1.365,- pr. måned.

Der gives 50% søskenderabat for 2. barn og efterfølgende børn i samme husstand. Skolepenge betales månedsvis forud senest den sidste bankdag i måneden og dækker udgifter vedrørende undervisning.

Bogpenge:

Bogpenge udgør kr. 300,-, som skal betales pr. 1/8 og 1/1.

Indmeldelsesgebyr:

Indmeldelsesgebyret udgør kr. 4.095,- svarende til 3 måneders skolepenge pr. barn. Beløbet indbetales til Merkur Andelskasse konto 8401-1555251.

SFO:

SFO 2018/19 udgør kr. 700,- pr. måned.

Førskoleordning:

Førskoleordning april – juli 2019 udgør kr. 1.365,- pr. måned.

Udmeldelse:

Udmeldelse skal ske med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. Indskuddet tilbagebetales ikke, men der vil ikke blive opkrævet skolepenge i udmeldelsesperioden. Har man som forældre ikke lagt 16 timers arbejde på skolen, inden eleven stopper, modregnes de manglende timer i depositummet, hvilket betyder, at skolepengene så skal betales i udmeldelsesperioden.

Manglende betaling:

Ved manglende betaling sender skolen en ny faktura/rykker. Efterfølgende rykkere pålægges et gebyr på kr. 50,- pr. gang. Efter 3 rykkere indkaldes til samtale, om elevens fortsættelse på skolen.

Forældreinvolvering: 

Ved optagelse på Jersie Privatskole forpligter alle forældre sig til at hjælpe til på skolen eller ved Jersie Privatskoles Venners aktiviteter ved at lægge 16 timers arbejde på skolen pr. barn/husstand pr. skoleår. I tilfælde af, at de obligatoriske timer ikke er aftjent, vil de blive opkrævet med 400 kr. pr. manglende time sammen med skolepengene for juni måned.  Forældre er selv ansvarlige for at notere sine timer ned og sende opgørelse til skolesekretæren (bogholder@jersieprivatskole.dk).
Seneste nyt

Valghold forår 2019

Jersie Privatskole præsenterer nye tiltag. Vi starter tre valghold; "Foto og Medie" og "Kodning og Programmering" og "Design og Mode
13. marts 2019


Jersie Privatskole får Grønt Flag

Jersie Privatskole har for fjerde år i træk modtaget friluftsrådets grønne flag
17. december 2018


Jersie Privatskole fejrer fødselsdag

5 års fødselsdag med elever, lærere og forældre
20. august 2018


Når Jersie Privatskole står færdig

Byggeudvalget arbejder på højtryk for at finde det rette udtryk på vores nye skole.
19. juni 2017


Se flere her »


Indblik i hverdagen


Se flere her »

Jersie Privatskole

Jersie Privatskole er medlem af Lilleskolerne 


Kontakt/info

Jersie Privatskole
Åsvej 1, Jersie
2680 Solrød Strand

53 70 59 01

 adm@jersieprivatskole.dk