Undervisningsplaner 5. klasse

Årsplan for dansk


Klasse:  0MY
Periode:  20-21
Team / lærer:  LA

 
 
 

Forældremøde : 25/8-20

 

Skole-hjem-samtaler : oktober /november 

 

 


 

Diktat og grammatik på https://www.grammatip.com/

 

Forløb på Gyldendals fagportal https://dansk3-6.gyldendal.dk/

 

Test & prøver: 

http://webproevertildansk5-6.gyldendal.dk/~/media/Dansk%202/dansk5-6/laererark.ashx

 

Vrøvleord - lavet på første skoledag 10/8-20. Indsamlet og udleveret til Trine Juul Jensen

https://socialstyrelsen.dk/filer/handicap/ordblindhed/udvikling-og-afprovning-af-procedure-til-identifikation-af-elever-i-risiko-for-dysleksi.pdf

 

Andet: ad hoc ture ud af huset + bøger/forløb lånt på CFU


emner

beskrivelse 

links / litteratur

august 

1.uge

velkommen tilbage 
 
Fokus på kommunikation og trivselsarbejde
 
test med vrøvleord til Trine Juul Jensen
 

mandag: vrøvleord

https://socialstyrelsen.dk/filer/handicap/ordblindhed/udvikling-og-afprovning-af-procedure-til-identifikation-af-elever-i-risiko-for-dysleksi.pdf

  

 

forløb om hvaler

fokus på gruppearbejde, analyse og arbejde online i drev > docx

 

forløb om hvaler + kreativt projekt  - pap maché hvaler hænges op 

 

vi læser Kaskelotternes sang

 

Løbende gennemgang og opsamling af kapitler

 

Analyse - skr. opg

 

tur: zoologisk museum

Tværfagligt med Billedkunst
 

 Hvad er kommunikation?

 

Hvad er kommunikation?

 

Vi lærer om 

 • afsender - budskab - modtager 

 

https://dansk3-6.gyldendal.dk/forloeb/kommunikation/medier/hvad-er-kommunikation

Ansigtsløs kommunikation

(anti-mobning)


 

Halloween fredag 30/10

 

ansigtsløs kommunikation

(anti-mobning)

 • hvad gør dig glad?

 • at gøre andre glade - hvordan?

 • tal hinanden op, sæt postits på hinanden med gode ting om personen

 • send gode beskeder 

 

Vi læser Hella Joofs 10 bud

> gør en forskel i verden

 

https://dansk3-6.gyldendal.dk/forloeb/kommunikation/medier/ansigtsloes-kommunikation

 

Hella joofs 10 bud plakat 


 

 Lucia

Lucia-optog forberedes

 

Hvem er Lucia?

Hvorfor holder vi lucia?

Budskabet med Lucia


 
 
 

Jul 

 

julehygge: der læses højt fra ______ + kalenderlys + gaver 

 

Vi skriver vores egen julehistorie i 4mands-grupper eller opfører et stykke, som vi allerede kender? 

 • opfør lille teater-

 • præsenter for 0. klasse

 

tur: 

ind og se julefilm / juleteater med udskolingen

 

Juleferie fredag 18/12–4/1

 

torsdag 17/12

Vi ser Nøddebo Præstegård 

1974  – 1,5 time

 

besvar: 

 • Lille resume

 • Den gode>< den onde - tillægsord

 • Karakteristik: Nikolai kontra brødrene 

 • afsender - budskab - modtager

 • Hvilke gode ting gør de

 • hvilke ting misforstås/ går gal?

 • Morale: hvad kan vi lære?


 

medier

Hvad er medier?

 

følg forløbetpå gyldendal


 

https://dansk3-6.gyldendal.dk/forloeb/kommunikation/medier/hvad-er-medier

min blog

min blog

 

lav en blog dagbog

brug skoletube

 Årsplan for matematik

Klasse:  0MY
Team / lærer:  Heidi Saday

                                                               Årsplan for matematik, MY 2020/2021
                                                                         Lavet af Heidi Saday
 
                                                             Kompetencemål for matematik 5. klasse.
                                                               Kompetencemålene for faget findes:
 
Ændringer i årsplanen kan forekomme. Emner kan blive rykket rundt, den afsatte tid kan blive forkortet/forlænget.  Lektier må forventes.
Efter hvert forløb samler vi op og repeterer. Er der behov for, at vi går mere i dybden med et emne, så vil det være en mulighed. Ved dette kan der ske et skred i planen.
 
 
 
August til oktober.

Vi blander lidt repetation. Vi arbejder i starten af året med de 4 regnemetoder.
Vi arbejder med tid. Bogen Kolorit for 5. klasse side 33-35.
Forløb på Gyldendal. https://matematik4-6.gyldendal.dk/
Derefter arbejder vi med portalen clio. Hvor vi laver et forløb med enere, tiere, hundreder og tusinder.
Vi arbejder med siderne i bogen (Kolorit for 5. klasse):
Side 1-16, samt kopi ark til træning.
 
 • Decimaltal:
Kolorit side 119-127.
 • Decimaltal på tallinie:
 
 • Brøker:
Kolorit side 119-127
 • Procentregning:
Kolorit side 119-127
 
 
November-December:
Matematikprøve ligger i oktober/november.
 • Matematik på skrift.
Kolorit side 57-65
 • Areal og målestoksforhold.
Kolorit side 49-57
 • Rumfang
Kolorit side 81-89
 • Et kig på byen.
 • Perspektivering
Kolorit side 141-149
 
Januar- Marts:
 • Ligninger og funktioner.
Kolorit side 89-97
 • Geometri.
 • Mønstre og polygoner. Arbejde med Geogebra.
Kolorit side 111-119
 • Opfrisk på gange og division.
 • Vi laver vores egne regnehistorier og fremlægger for klassen.
 • Matematikprøve ligger i april/maj.
 
 • Tænkespil
 
Kolorit side 105-111.
Vi leger med spil og bruger matematikken.
 
April- Juni:
Kolorit side 41-49.
 • Kroppen
Kolorit side 149-156
 • Statistik og sandsynlighed:
Vi laver øvelser med terninger og spil. Samt øver os i klassen ved brugen af matematikfessor.dk.
Kolorit side 127-140.
 • Store tal:
 • Lav dit eget matematikspil.

Årsplan for engelsk

Klasse:  0MY
Periode:  2020-21
Team / lærer:  KN

Årsplan engelsk 5. kl.
NB! Årsplanen er vejledende, da den selvfølgelig skal tilpasses uforudsete begivenheder.
Undervisningen følger Fælles Mål: Mundtlig kommunikation, skriftlig kommunikation og kultur og samfund: https://emu.dk/grundskole/engelsk/faelles-mal
3 timer om ugen.
Lærer: Katja Nielsen
UgeEmne 
33-35
Take it Outside
FM: Skriftlig kommunikation:
Skrivning.
FM: Mundtlig kommunikation:
Præsentation.
 
36-39
Friends
FM: Skriftlig kommunikation:
Sprogligt fokus.
Læsning fokus.
 
40-41
Wild World
FM: Skriftlig kommunikation:
Læsning.
FM: Mundtlig kommunikation:
Lytning.
 
42Efterårsferie 
43-44
Halloween
FM: Skriftlig kommunikation:
Sproglæringsstrategier.
Læsning.
 
45-48
Dark Heroes
FM: Mundtlig kommunikation:
Præsentation.
Sprogligt fokus.
 
50Juleuge 
49 + 51
Christmas English
FM: Skriftlig kommunikation:
Skrivning.
Læsning.
 
52-53Juleferie 
1-3
Pets and Pals
FM: Kultur og samfund:
Engelsk som adgang til verden.
FM: Skriftlig kommunikation:
Skrivning.
 
4-7
Weird Wonders
FM: Skriftlig kommunikation:
Sproglæringsstrategier.
Læsning.
 
8Vinterferie 
9-11
Food
FM: Kultur og samfund:
Interkulturel kontakt.
 
12
Easter
FM: Skriftlig kommunikation:
Skrivning.
 
13Påskeferie 
14-16
Presentations
FM: Mundtlig kommunikation:
Præsentation.
 
17-20
Cyber Friends
FM: Mundtlig kommunikation:
Kommunikationsstrategier.
Samtale.
 
21-24
Heroes in Books
FM: Skriftlig kommunikation:
Skrivning.
Sprogligt fokus.
 
25Bufferuge 
Seneste nyt

Dialogmøde og flere billeder af den nye skole

28. januar 2021


Den nye Jersie Privatskole

Jersie Privatskole den 1. maj 2020 købte grunden Åsvej 1
4. august 2020


Se flere her »


Indblik i hverdagen


Se flere her »

Jersie Privatskole

Jersie Privatskole er medlem af Lilleskolerne 


Kontakt/info

Jersie Privatskole
Åsvej 1, Jersie
2680 Solrød Strand

53 70 59 01

 adm@jersieprivatskole.dk