Undervisningsplaner 4. klasse

  Årsplan for Matematik

Klasse:  ALPHA
Periode:  2020-2021
Team / lærer:  AR

2020-21                       Årsplan for matematik i Alpha 4.kl
Uge 32-34Brøker
Uge 35-36I gang med Kolorit grundbog og kladdehæfte og “plus og minus” OG gange med gangekasser
Uge 37-41Vinkler og fortsat lidt gangekasser
Uge 43-45Tegnemåder
Uge 46-48Division
Uge 49-51Former
Uge 2-3Chance
Uge 4-6koordinatsystem og statistik
Uge 8-10Areal
Uge 11-12Decimaltal
Uge 14-17Gange og division
Uge 20Bush up på de 4 regnearter
Uge 22Bush up på de 4 regnearter
Uge 24Årsprøve
Uge 25-26Ligninger
 
Vi arbejder med Kolorit 4 og KonteXt 4, samt diverse træningsark.
Der tages forbehold for ændringer i perioderne.

Årsplan for dansk

Klasse:  ALPHA
Team / lærer:  MO

Mål for undervisningen:  
Årsplan for dansk 2020/2021 i Alpha

Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget og styrke deres bevidsthed om sprog.

Elevernes lyst til at bruge sproget skal fremmes, der skal opnås læse-, skrive samt udtryksglæde.

Undervisningen vil tage udgangspunkt i elevernes forudsætninger.

Der arbejdes med sprog i forskellige situationer, fx tale, lytte, skrive, læse samt eksperimentere med ord, sprog og tekster.

I løbet af året arbejder vi med arbejdsbogen “d’dansk”, lær og læs-hæfter, litteratur, læsning, grammatik samt stavning.

Arbejdet med grammatik og stavning vil for det meste foregå sideløbende til litteraturarbejdet.

Følgende årsplan er et udgangspunkt for årets undervisning i Dansk; planen skal ikke opfattes som endelig, da ændringer kan forekomme.

* ’Mor’ af Kim Fupz Aakeson: personkarakteristisk (det
indre/det ydre), emne, tema, ordforråd


* ’Emmely M’ af Dorthe Karrebæk: personkarakteristik, at
læse mellem linjerne


* ’Iqbal Farooq og den sorte Pjerrot’ af Manu Sareen:
fortællere og synsvinkler


* D’dansk: Hvad tænker du: at tænke, undre sig og tage
stilling


* D’dansk: Digte om stort og småt. Digte om alt og intet.


* D’dansk: Hvad tænker du nu: at undre sig, læse mellem
linjerne, ordforråd


* D’dansk: Drager: fortællings tredeling, resume


* D’dansk: Fortæl en god historie: fortællestrategier

* Kim Fupz Aakeson og hans forfatterskab: ’Da Theodor
Thomsen fik vinger’, ’Den legetøjsløse stakkel’, ’Ordbog’,
’Drengen der lå i sin seng mens hans far og damefrisøren
så på’


* Grammatik: ordklasser


* Stavning: 120 ord, dobbeltkonsonanter, stumme bogstaver


Der kan forekomme lektier, hvilke altid skrives på ugeplanen.

Der kan forekomme individuelle lektier, når enkelte opgaver skal færdiggøres derhjemme.

Jeg anbefaler mindst 15 minutters læsning dagligt.

Årsplan for engelsk

Klasse:  ALPHA
Team / lærer:  SR

Årsplan for engelsk 4. klasse, 1. halvår.
WeekTopicActivityGoals
32Sommerferie  
33
 
TAKE IT OUTSIDE
+
GRAMMAR:
Skriftlig kommunikation, skrivning:
”Eleven kan skrive enkle beretninger om egen hverdag. Eleven har viden om bindeord”
 
Mundtlig kommunikation, præsentation:
”Eleven kan med støtte kort tale om nære emner. Eleven har viden om støtteteknikker til præsentation.”
 
 • I can write short descriptions of things I see and feel.
 • I can give a tour of a specific place at school.
34
35
36
37
 
 
 
 
 
+
Mundtlig kommunikation, sproglæringsstrategier:
”Eleven kan udvise mod ved at deltage aktivt i sproglige aktiviteter. Eleven har viden om sproglig aktivitet som adgang til sprogtilegnelse.”
 
38
 
CUTE MONSTERS
+
NASTY MONSTERS
+
COOL MONSTERS
+
GRAMMAR:
ADJEKTIVER
 
Mundtlig kommunikation, lytning:
”Eleven kan forstå formål med og væsentlige detaljer i fortællinger om konkrete kendte emner. Eleven har viden om nøgleord og fraser til hjælp for forståelsen.”
 
Skriftlig kommunikation, sproglæringsstrategier:
”Eleven kan overføre sprog, indhold og struktur fra det mundtlige til det skriftlige arbejde. Eleven har viden om samspil mellem det mundtlige og skriftlige arbejde.”
 • I can describe a monster using adjectives.
 • I can listen to a story and write down keywords.
I can retell a story as a comic strip or as a roleplay.
 
39
39
40
41
42Efterårsferie  
43
SEE AND HEAR
+
SMELL AND TASTE
+
FEEL
+
GRAMMAR:
Mundtlig kommunikation, samtale:
”Eleven kan deltage i enkle, spontane samtaler om nære emner. Eleven har viden om enkle fraser til at reagere på det sagte.”
Mundtlig kommunikation, sproglæringsstrategier:
”Eleven kan udvise mod ved at deltage aktivt i sproglige aktiviteter. Eleven har viden om sproglig aktivitet som adgang til sprogtilegnelse.”
 • I can ask questions about what someone hears, sees, smells, tastes or feels.
 • I can describe what I hear, see, smell, taste or feel.
 • I can investigate how my senses work while speaking English.
44
45
46
47
48
 
CHRISTMAS IN THE USA
+
GRAMMAR:
SUBSTANTIVER (SINGULARIS OG PLURALIS)
Skriftlig kommunikation, skrivning:
”Eleven kan skrive enkle beretninger om egen hverdag. Eleven har viden om bindeord”
 
Kultur og samfund, interkulturel kontakt:
”Eleven kan fortælle om egne traditioner og egen dagligdag. Eleven har viden om kulturs betydning for forståelsen af sig selv og andre.”
 • I can use words and expressions related to Christmas.
 • I can write a Christmas card.
 • I can compare Christmas traditions in Denmark and the USA.
49
50
51
52Juleferie  
    
 
Årsplan for engelsk 4. klasse, 2. halvår.
WeekTopicActivityGoals
1
 
WRITING STRATEGIES
+
WRITING A BOOK REPORT
 
Skriftlig kommunikation, læsning:
”Eleven kan forstå hovedindholdet af enkle fortællende tekster. Eleven har viden om billedstøtte og ordlister til læseforståelse”
 • I can read a book and write a book report.
2
3
4
THE ROYAL FAMILY
+
THE QUEEN’S PALACE
+
ROYAL EVENTS
+
GRAMMAR:
Mundtlig kommunikation, samtale:
”Eleven kan deltage i enkle, spontane samtaler om nære emner. Eleven har viden om enkle fraser til at reagere på det sagte.”
Kultur og samfund, interkulturel kontakt:
”Eleven kan fortælle om egne traditioner og egen dagligdag. Eleven har viden om kulturs betydning for forståelsen af sig selv og andre.”
 • I can describe what happens on the Queen’s birthday in the United Kingdom.
 • I can compare the Danish and the British royal families.
 • I can describe the royal flags of the UK.
5
6
7
8Vinterferie  
9
 
 
 
WRITING STRATEGIES
+
WRITING A DIARY ENTRY
 
Skriftlig kommunikation, skrivning:
”Eleven kan skrive enkle beretninger om egen hverdag. Eleven har viden om bindeord”
 • I can write a diary entry.
10
11
 
 
EASTER
+
Mundtlig kommunikation, præsentation:
”Eleven kan med støtte kort tale om nære emner. Eleven har viden om støtteteknikker til præsentation.”
Kultur og samfund, interkulturel kontakt:
”Eleven kan fortælle om egne traditioner og egen dagligdag. Eleven har viden om kulturs betydning for forståelsen af sig selv og andre.”
 • I can retell an Easter story in my own words.
 • I can talk about different Easter traditions.
 • I can take part in Easter games.
 
12
13Påskeferie  
14
 
 
 
ELEMENTS OF FAIRY TALES
+
FAMOUS FAIRY TALES
+
A BOY AND A CAT
+
GRAMMAR:
VERBER
(PRÆSENS OG PRÆTERITUM)
Mundtlig kommunikation, præsentation:
”Eleven kan med støtte kort tale om nære emner. Eleven har viden om støtteteknikker til præsentation.”
Skriftlig kommunikation, læsning:
”Eleven kan forstå hovedindholdet af enkle fortællende tekster. Eleven har viden om billedstøtte og ordlister til læseforståelse”
 • I can read a simple fairy tale.
 • I can guess what happens in a story by reading key words.
 • I can read & retell a fairy tale without understanding every word.
 • I can act out a fairy tale.
15
16
17
18
 
 
 
GHOSTS HERE AND THERE
+
WRITING HOME
+
HAUNTED CASTLES
+
GRAMMAR:
VERBER (PRÆSENSPRÆTERITUM OG UDVIDET TID)
Kultur og samfund, interkulturel kontakt:
”Eleven kan fortælle om egne traditioner og egen dagligdag. Eleven har viden om kulturs betydning for forståelsen af sig selv og andre.”
Skriftlig kommunikation, skrivning:
”Eleven kan skrive enkle beretninger om egen hverdag. Eleven har viden om bindeord”
 • I can find verbs in a text.
 • I can tell if a verb is in the present or past tense.
 • I can change verbs in the past tense into the present tense.
19
20
21
22
 
 
FAMOUS DAREDEVILS
+
BRAVE GIRLS
+
COOL GUYS
+
Mundtlig kommunikation, præsentation:
”Eleven kan med støtte kort tale om nære emner. Eleven har viden om støtteteknikker til præsentation.”
Kultur og samfund, interkulturel kontakt:
”Eleven kan fortælle om egne traditioner og egen dagligdag. Eleven har viden om kulturs betydning for forståelsen af sig selv og andre.”
 • I can read a simple story and retell it in my own words.
 • I can say what characterizes a news article and an email.
 • I can write an email and describe something that I have seen.
 • I can write captions for pictures.
23
24
25
26Sommerferie  
 
Årsplanen tager udgangspunkt i fælles mål for 4. klasse som findes på undervisningsministeriets hjemmeside: https://www.uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/faelles-maal/om-faelles-maal. Målene er med til at sikre at det faglige niveau i elevernes arbejde overholdes.
 
Det primære arbejde i engelsk vil forløbe via fagportalen Gyldendal. Bogen Pit Stop vil være i brug til enkelte forløb. Det grammatiske arbejde er tiltænkt som enkelte korte forløb i årsplanen og vil være sideløbende med de andre forløb i løbet af skoleåret, hvor grammatip.com vil være en del af arbejdet.
 
NB: Der bør der tages forbehold for ændringer i løbet af året.
Seneste nyt

Dialogmøde og flere billeder af den nye skole

28. januar 2021


Den nye Jersie Privatskole

Jersie Privatskole den 1. maj 2020 købte grunden Åsvej 1
4. august 2020


Se flere her »


Indblik i hverdagen


Se flere her »

Jersie Privatskole

Jersie Privatskole er medlem af Lilleskolerne 


Kontakt/info

Jersie Privatskole
Åsvej 1, Jersie
2680 Solrød Strand

53 70 59 01

 adm@jersieprivatskole.dk