Undervisning

Undervisningen på Jersie Privatskole er præget af faglighed, fællesskab og nærhed. 


Det er selvfølgelig undervisningen, der er i centrum på en skole. Skolens fornemmeste opgave er, at gøre børnene klar til at komme videre i uddannelsessystemet og få en god start på livet. Derfor tror vi på Jersie Privatskole ikke på, at fagligheden alene skal være i fokus. Der er mange ting, der har en betydning for, at et barn gøres klar til videre uddannelse. Vi har blandt andet også et stort fokus på trivsel, vi tror nemlig på, at glade børn lærer bedst. Det betyder, at vi tror på, at læringen og fagligheden følger med trivslen. 

Som privat grundskole skal vi give en undervisning, der står mål med den undervisning, der er i folkeskolen. For at sikre dette, har vi på Jersie Privatskole en tilsynsførende, som flere gange årligt observerer vores undervisning og vurderer, hvorvidt vi gør dette. Tilsynserklæringerne kan findes her på hjemmesiden og som de også viser, lever vi fuldt op til den undervisning, man kan få i folkeskolen. 

På Jersie Privatskole gå man til afgangsprøve i 9. klasse. Afgangsprøven er den samme, som man skal til i folkeskolen og da det dermed er de samme fag, vores elever skal op i, så er det naturligvis også disse fag, vi som skole koncentrer os om. 

Det drejer sig dermed om: 

  • Dansk
  • Fremmedsprog (herunder engelsk og tysk) - vi tilbyder engelsk allerede på 0. klassetrin, men vi tilbyder ikke undervisning i fransk 
  • Naturvidenskabelige fag (natur/teknik, fysik/kemi, biologi og fysik/kemi) - da vi ikke har et naturfagslokale (endnu), låner vi lokaler på Solrød Gymnasium.
  • Praktisk/musiske fag (billedkunst, håndværk og design, musik - derudover tilbyder vi valgfag i 7. - 8. klasse)
  • Idræt - da vi ikke har nogen idrætshal (endnu), låner vi jersiehallen til idræt i 6. - 9. klasse, de mindre klasser har idræt på skolens grønne områder
  • Humanistiske fag (historie, samfundsfag og etik/filosofi) - på Jersie Privatskole tilbyder vi ikke undervisning i kristendomskundskab, men i stedet etik/livsfilosofi. Eleverne går ikke til prøve i etik/livsfilosofi og har derfor kun dette fag til og med 7. klassetrin. 
På Jersie Privatskole forventes det, at eleverne har en computer/tablet med i skole fra 5. klasse og opefter. I de mindre klasser kan lærerne bede om, at eleverne har en tablet eller telefon med i skole, hvis der skal bruges IT i undervisningen. 

Ud over den traditionelle skemalagte undervisning har vi på Jersie Privatskole også emne og projektuger, hvor vi arbejder med fagene på andre måder end i de mere traditionelle skemalagte uger. I emne- og projektuger arbejder vi ikke kun på tværs af fagene , men også på tværs af klasserne. Disse uger er også en del af dannelsen til at lære, at arbejde med formidling, gruppearbejde og præsentation. 

Seneste nyt

Ny hjemmeside

Vi arbejder på en ny hjemmeside. Du kan derfor opleve, at denne website ikke er helt opdateret.
7. december 2021


Ny elev på Jersie Privatskole? (tryk her)

VI HAR STADIG LEDIGE PLADSER! Skal dit barn starte i skole eller har I overvejet et skoleskift? Vi har ledige pladser på flere klassetrin. Ring og hør nærmere om vores dejlige skole og aftal gerne et besøg med rundvisning, for at mærke stemningen.
6. juli 2021


Den nye Jersie Privatskole

Jersie Privatskole købte den 1. maj 2020 grunden på Åsvej 1
4. august 2020


Se flere her »


Indblik i hverdagen


Se flere her »

Jersie Privatskole

Jersie Privatskole er medlem af Lilleskolerne 


Kontakt/info

Jersie Privatskole
Åsvej 1, Jersie
2680 Solrød Strand

53 70 59 01

 adm@jersieprivatskole.dk